Campaign "6KM for a new tree" of BIM Group

Từ ngày 08/04 – 14/5/2023, khi mỗi cá nhân hoàn thành thử thách chạy bộ tối thiểu 6km và chia sẻ thông điệp “Đổi cây số lấy cây xanh”, Tập đoàn BIM Group sẽ thay bạn trồng mới 01 cây xanh tại các thành phố lớn trên cả nước.