Tin tức

RA MẮT WEBSITE 25NAM.BIMGROUP.COM

Chia sẻ về chặng đường mà BIM Group đã đi qua với những thành tựu đáng tự hào Mời quý vị xem website : http://25nam.bimgroup.com/Home/ ghi nhận những dấu mốc qu...

Tháng Mười 03, 2019